TJ SOKOL Nový Hradec Králové - http://www.sokol-nhk.cz (tištěno 24.6.2024 06:33)
Přihláška a příspěvky

Přihláška
Od roku 2022 lze přihlášku vyplnit on-line na https://www.ecz-sokol.cz/clen/prihlaska po domluvě s vedoucím Vámi vybraného oddílu (viz sekce Časový rozpis tělocvičny).

Příspěvky
* Členské příspěvky (České obci sokolské)
* Oddílové příspěvky